Welcome to the community!

Naumai, Haere mai, Whakatau mai

 Ki te wahapu o te Kaipara

 Kaipara tahuri waka

 Kaipara whakarere wahine

 Kaipara taniwha e

Welcome to Kaipara Harbour

Kaipara, known to over-throw vessels

Kaipara, known to make woman widows

Kaipara gaurdians are here

Ko Muarangi te maunga

Ko Te Wairoa te awa

Ko Kaipara te moana

Ko Waikaretu te marae

Ko Mahuhu ki te Rangi te waka

Ko Te Uri o Hau te hapu

Ko Ngati Whatua te iwi

Ko Hakiputatomuri te tangata

 

Muarangi our mountain

Te Wairoa is our river

Kaipara is our sea

Mahuhu ki te Rangi is our vessel

Waikaretu is our gathering place

Te Uri o Hau is our sub-tribe

Ngati Whatua is our tribe

Decendants of HakiputatomuriGLORY TO GOD, THINK OF US IN ALL THAT WE DO, YOUR CHILDREN OF THE FOUR CORNERS OF THE WORLD - 24/4/91 11.30am

IN WELLNESS AND IN LIFE.

 


Te Uri o Hau o Te Wahapu o Kaipara marae at Pouto prior to its destruction by a tornado in 1991 was named 'Ripiro-Waka-Te-Haua' (The beach where many ancestral waka landed). The marae that was situated on the foreshore (before erosion from the Wairoa river claimed the land) at Te Karetu last century and early this century was also called Ripiro-Waka-Te-Haua and the marae (prior to the tornado) was given this name again in 1938.

The iwi of Ngati Whatua derived its name when in the regions of Muriwhenua (before Ngati Whatua’ moved into the Kaipara region) and the Te Uri o Hau’ name originated from the Pouto peninsula some eleven or twelve generations ago after Haumoewaarangi was killed in the southern Kaipara harbour region.

6424 Pouto Road

Subscribe To Waikaretu Marae

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.